កិច្ចប្រជុំលើកទីមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិ ស.អ.

921

ភ្នំពេញ, នាថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ៩រោច ខែភទ្របទ នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្ដីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិនៃការកសាងសមត្ថភាព   និងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទូរគមនាគមន៍     និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន បានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើការកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការបង់វិភាគទានចូលមូលនិធិនៃការកសាងសមត្ថភាព និងការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ និងការងារផ្សេងៗទៀត។