កិច្ចប្រជុំលើកទី៨របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិ ស.អ.

1023

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ៥រោច ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនិងថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិ ស.អ. បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៨ លើរបៀបវីរៈចំនួន០៥

១. របាការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមូលនិធិ ស.អ.

២.ការកំណត់វិធានការចំពោះប្រតិបត្តិករដែលមិនទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់វិភាគទានឆ្នាំ២០១៧

៣.សេចក្តីសម្រេចអនុម័តលើ “រូបសញ្ញា” របស់មូលនិធិ ស.អ. និងរបៀបប្រើប្រាស់រូបសញ្ញាក្នុងគម្រោងដែលប្រើប្រាស់មូលនិធិ ស.អ.

៤.ពិនិត្យនិងសម្រចលើ បែបបទនៃការត្រួតពិនិត្យ តាមដាននិងវាយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោង ស.អ.

៥.ផ្សេងៗ