ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កាន ច័ន្ទមេត្តា ដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យដំណើរការបំពាក់កុំព្យូទ័រនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

1211

កំពង់ឆ្នាំង៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កាន ច័ន្ទមេត្តា  រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងជាអនុប្រធានទី១ នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិ ស.អ. ដឹកនាំក្រុមការងារដើម្បីចុះពិនិត្យគម្រោងបំពាក់សម្ភាៈបច្ចេកទេសគាំទ្រការបង្រៀនបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់លែង និងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ទួលខ្ពស់ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

១.វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់លែង

២.វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ទួលខ្ពស់