កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិ ស.អ. លើកទី១០

502

ភ្នំពេញ៖ រសៀលថ្ងៃសុក្រ ១៤កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិ ស.អ. បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី ១០ លើរបៀបវីរៈចំនួន០៣៖

១.ការរៀបចំផែនការកសាងសមត្ថភាពនិងការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ២០១៩-២០២០

២.ការអនុម័តលើគម្រោងថវិការបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិស.អ. និងលេខាធិការដ្ឋានឆ្នាំ២០១៩។

៣.ផ្សេងៗ។